web analytics

Disclaimer

Alle teksten en afbeeldingen geplaatst op mondaymood.nl zijn eigendom van Monday Mood tenzij anders aangegeven.

Niets van deze teksten en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van Monday Mood.

Door mondaymood.nl worden er regelmatig quickscans uitgevoerd. Na een aanname van plagiaat zult u op de hoogte gesteld worden en zal de content van mondaymood.nl veilig worden gesteld door melding te maken van het gebruik.

Voor vragen, toestemming of andere zaken kunt u ten alle tijen contact opnemen via contact@mondaymood.nl.

Bij sommige artikelen staat een euroteken aangegeven. Dit betekent dat ik voor deze post betaald heb gekregen (ook wel advertorial). Een advertorial is een redactioneel artikel dat een advertentie bevat. Advertorials die op mondaymood.nl verschijnen worden aangenomen door mij, Anne. Advertorials die je leest op deze blog zouden ook geschreven worden zonder dat hiervoor betaald zou zijn, dat wil dus zeggen dat meningen en uitingen over producten of merken echt zijn. Ik, Anne, laat mijn mening niet beïnvloeden door vergoedingen.

Alle artikelen op mondaymood.nl zijn geschreven door mij, Anne. Wanneer dit niet het geval is, staat dat uiteraard aangegeven. Alle geschreven artikelen zijn gebaseerd op mijn eigen mening en bevindingen.

© 2012-2017, Monday Mood.

X