Disclaimer

Alle teksten en afbeeldingen geplaatst op mondaymood.nl zijn eigendom van Anne Solveig tenzij anders aangegeven.

Niets van deze teksten en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van Anne de Vries.

Door mondaymood.nl worden er regelmatig quickscans uitgevoerd. Na een aanname van plagiaat zult u op de hoogte gesteld worden en zal de content van mondaymood.nl veilig worden gesteld door melding te maken van het gebruik.

Voor vragen, toestemming of andere zaken kunt u ten alle tijen contact opnemen via contact@mondaymood.nl.

Bij sommige artikelen staat een euroteken aangegeven. Dit betekent dat ik voor deze post betaald heb gekregen (ook wel advertorial). Een advertorial is een redactioneel artikel dat een advertentie bevat. Advertorials die op annesolveig.nl verschijnen worden aangenomen door Anne Solveig de Vries. Advertorials die je leest op deze blog zouden ook geschreven worden zonder dat hiervoor betaald zou zijn, dat wil dus zeggen dat meningen en uitingen over producten of merken echt zijn. Ik, Anne de Vries, laat mijn mening niet beïnvloeden door vergoedingen.

Alle artikelen op mondaymood.nl zijn geschreven door mij, Anne Solveig, zelf. Wanneer dit niet het geval is, staat dat uiteraard aangegeven. Alle geschreven artikelen zijn gebaseerd op mijn eigen mening en bevindingen.

© 2012-2017, Anne Solveig de Vries